Slider homepage

 • 
	Een goed CV is nog geen nieuwe medewerker

  Een goed CV is nog geen nieuwe medewerker

 • 
	 Juiste selectie is cruciaal 
	 en levert geld op

   Juiste selectie is cruciaal 
   en levert geld op

 • 
	Ondersteuning in de
	HR gesprekkencyclus geeft
	meer ruimte voor ondernemen

  Ondersteuning in de
  HR gesprekkencyclus geeft
  meer ruimte voor ondernemen

 • 
	Meer ontwikkelgesprekken
	betekent lagere werving-
	en selectiekosten

  Meer ontwikkelgesprekken
  betekent lagere werving-
  en selectiekosten

 • 
	Medewerkers die op een
	prettige manier uitstromen zijn
	uw ambassadeurs van de toekomst

  Medewerkers die op een
  prettige manier uitstromen zijn
  uw ambassadeurs van de toekomst

Ondersteuning gesprekkencyclus en dossieropbouw

Opdrachtgever:

ICT bedrijf met ongeveer 30 medewerkers, geen HR Manager

Context opdracht:

Het ging bij deze opdracht om een groeiend ICT bedrijf, met een nieuwe afdeling en een nieuwe manager.
Wij werden gevraagd structuur aan te brengen op de afdeling, met meer aandacht voor ontwikkeling.
Nadat we alle functies in kaart hadden gebracht, met bijbehorende competenties en beoordelingscriteria, hebben we samen met de manager de formats voor de gesprekken opgesteld.

Inhoud opdracht:

Op basis van de ontwikkelde formats (aansluitend op de doelen van de organisatie en afdeling) heeft M2-Select samen met de manager alle gesprekken voorbereid op inhoud en doel. Naast het takenpakket, was er specifieke aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Alle gesprekken hebben we gezamenlijk gevoerd en de inhoud en afspraken werden vastgelegd op schrift.

Resultaat opdracht:

Er ontstond meer diepte en scherpte in de gesprekken, met duidelijke ruimte voor de medewerkers.
Er volgden concrete afspraken over verbetering, ontwikkeling en/of ambities.
Dit leidde tot oplossingen voor interne knelpunten en tot beweging bij medewerkers.
Alle gesprekken werden op schrift gesteld en ondertekend voor een volledig dossier.
De 'nieuwe' manager is gegroeid in zijn begeleiding van de medewerkers.

Ik zoek snel een betrokken medewerker die het verschil maakt

Herkent u dit?

Hoe stimuleer ik groei, ontwikkeling en resultaat bij mijn medewerkers?

Wij ondersteunen MKB ondernemers met personeelszaken!

 

Help!
Mijn medewerker moet uitstromen

Maak van uw vertrekkende medewerker een ambassadeur!