Slider homepage

 • 
	Een goed CV is nog geen nieuwe medewerker

  Een goed CV is nog geen nieuwe medewerker

 • 
	 Juiste selectie is cruciaal 
	 en levert geld op

   Juiste selectie is cruciaal 
   en levert geld op

 • 
	Ondersteuning in de
	HR gesprekkencyclus geeft
	meer ruimte voor ondernemen

  Ondersteuning in de
  HR gesprekkencyclus geeft
  meer ruimte voor ondernemen

 • 
	Meer ontwikkelgesprekken
	betekent lagere werving-
	en selectiekosten

  Meer ontwikkelgesprekken
  betekent lagere werving-
  en selectiekosten

 • 
	Medewerkers die op een
	prettige manier uitstromen zijn
	uw ambassadeurs van de toekomst

  Medewerkers die op een
  prettige manier uitstromen zijn
  uw ambassadeurs van de toekomst

Opzetten  competentiemanagement

Opdrachtgever:

Een zakelijk dienstverlener met ongeveer 60 medewerkers, (nog) zonder HR-afdeling

Context opdracht:

Deze opdrachtgever bevindt zich in een markt waar hele grote veranderingen plaatsvinden. Hierdoor vragen functies van medewerkers andere competenties om succesvol te blijven naar de toekomst. Om blijvend ontwikkeling op de agenda te hebben, maar ook om managers en medewerkers te faciliteren te kunnen sturen op ontwikkeling, heeft M2-Select een strategisch HR Plan gemaakt met daarin een aantal stappen. Competentiemanagement was er één van.

Inhoud opdracht:

We hebben alle (toekomstige) functies in beeld gebracht en bijbehorende competenties vastgesteld. Daarin hebben we onderscheid gemaakt tussen algemene competenties (voor iedereen van toepassing en afgeleid van de organisatiewaarden en -doelen) en functiespecifieke competenties. Al deze competenties zijn beschreven aan de hand van gedrag wat past bij de toekomst van de organisatie.  Vervolgens hebben we gekeken welke competenties wel en niet aanwezig zijn in de organisatie om acties te ondernemen voor opleiding en ontwikkeling.

Resultaat opdracht:

Alle medewerkers zijn getraind in de toepassing van competentiemanagement en zijn zelf aan de slag met hun ontwikkeling.
De organisatie heeft zicht op de aanwezige, ontbrekende en benodigde competenties.
De concurrentiekracht van de onderneming wordt vergroot door structurele focus op gerichte ontwikkeling.
Ontwikkeling is gericht op de doelen van de organisatie en de basis voor meer resultaat.

Ik zoek snel een betrokken medewerker die het verschil maakt

Herkent u dit?

Hoe stimuleer ik groei, ontwikkeling en resultaat bij mijn medewerkers?

Wij ondersteunen MKB ondernemers met personeelszaken!

 

Help!
Mijn medewerker moet uitstromen

Maak van uw vertrekkende medewerker een ambassadeur!